opzp

 

 

 

 

Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro další materiálové využití

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0009130

Cílem projektu je navýšení kapacity zařízení pro materiálové využití odpadů v kraji Vysočina. Projektem bude navýšena kapacita zařízení zpracovávající odpady (plasty) o 250 t/rok nákupem dotřiďovací linky. Nová moderní technologie umožní kvalitativně i kvantitativně mnohem efektivnější zpracování vícedruhového nevyčištěného plastového odpadu na polymerní výrobky výborně uplatnitelné na trhu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.